Praha a sdružení Krav Maga představují společný projekt na ochranu seniorů

16. září 2017
Sdílejte

Zvýšit bezpečnost seniorů na území hlavního města, takový cíl si kladou tvůrci výjimečného projektu, který realizuje organizace Krav Maga Global ČR ve spolupráci s pražským magistrátem. Pod názvem Bezpečí pro seniory byl projekt dnes oficiálně představen za účasti Libora Hadravy, radního hl. m. Prahy pro bezpečnost a prevenci kriminality.

„Z hlediska kriminality patří senioři v celé republice k nejohroženější skupině obyvatel. Pachatelé trestné činnosti totiž nezřídka zneužívají jejich handicapů spojených s pokročilým věkem. A to jak fyzických, tak i psychických. Projekt jsem proto jednoznačně podpořil. Jeho autoři ho zpracovali kvalitně a dané tématice se věnují dlouhodobě. Jako bývalý příslušník policie jsem přesvědčen, že seniorům poskytne primární nástroj, jak výrazně omezit celou řadu rizik, kterým by mohli být v oblasti kriminality vystaveni. A to zpracovaný pro zcela konkrétní situace, které s ohledem na úskočnost zločinců, ne vždy dokáží sami včas a přesně vyhodnotit,“ uvedl Libor Hadrava, který na projektu také osobně spolupracoval.

Projekt Bezpečí pro seniory je realizován pomocí provozování internetového portálu, pořádání série seminářů pro veřejnost i pracovníky neziskových organizací, a sdílení vzdělávacích videí, jejichž ukázka byla také součástí prezentace.

Autoři projektu jsou vedoucí představitelé Občanského sdružení Krav Maga, kteří v již roce 2003 v České republice iniciovali později zahraničním ústředím schválenou a garantovanou výuku legendárního systému izraelské sebeobranné techniky. Členové sdružení dnes na profesionální úrovni spolupracují s mnoha vládními, soukromými i neziskovými organizacemi (např. Útvar pro odhalování organizovaného zločinu, Útvar rychlého nasazení, Útvar pro ochranu ústavních činitelů, Celní správa ČR, Vojenská Policie, apod.).

Předsedou Občanského sdružení Krav Maga, které zaštiťuje rozvoj a výuku systému v České republice, a současně prezidentem české sekce Krav Maga, je Jakub Otipka. Ten ústřední cíle myšlenky Bezpečí pro seniory shrnuje stručně, ale výstižně: „Smyslem je nabídnout seniorům praktické znalosti a dovednosti, které budou mít minimální vliv na jejich každodenní rutinu ale enormní dopad na úroveň jejich bezpečí.“