Praha podpoří bezplatné obědy pro školáky v hmotné nouzi

24. května 2017
Sdílejte

Pražští radní schválili opětovné zapojení hlavního města do Operačního programu potravinové a materiální pomoci prostřednictvím výzvy zaměřené na pomoc dětem v sociální nouzi. Cílem je vyřešit obtížnou dosažitelnost stravování ve školních a předškolních zařízeních. Bezplatné školní obědy se budou od září týkat přibližně tisícovky dětí ve věku od tří do patnácti let, uvedla po jednání radní hlavního města pro oblast školství a evropských fondů Irena Ropková.

Nedostatečný a nepravidelný přísun teplé a kvalitní stravy je velkým nebezpečím pro zdravý tělesný a duševní vývoj dětí. Ve vztahu ke vzdělávání je právě toto častým důvodem špatných studijních výsledků a nedostatečné soustředěnosti. V neposlední řadě bývají děti, které se neúčastní stravování se svými spolužáky, svým způsobem vyloučeny z kolektivu a sociálně stigmatizovány.

Hlavní město již od roku 2014 průběžně zavádí opatření, jejichž cílem je integrace sociálně znevýhodněných dětí. Těch přitom žije v metropoli až tři tisíce. V minulosti byl již v rámci celoměstských grantových programů zaveden například systém proplácení nákladů na účast dětí na školních akcích a aktuálně radní Ropková zvažuje možnost úhrady alespoň části nákladů na pořízení dražších učebnic. Zapojení do výzvy ministerstva práce a sociálních věcí je tak součástí komplexního přístupu k celé problematice.

„Bezplatné školní obědy představují součást mojí dlouhodobé snahy o začlenění dětí nacházejících se v hmotné nouzi. Jejich rodiny se pohybují na hranici bídy, kdy každý výdaj již znamená citelný zásah do domácího rozpočtu. Před těmito dětmi se tak zavírají dveře k celé řadě aktivit, které jsou pro jejich vrstevníky zcela běžné. Pokud situace dojde tak daleko, že dítěti rodiče nemohou či nechtějí zaplatit školní stravování, je obzvláště potřeba podat pomocnou ruku,“ vysvětluje radní Ropková.

Strava pravidelně poskytovaná v režimu školních jídelen je nutričně vyvážená, vyrobená z kvalitních surovin a vytváří u dětí zdravé stravovací návyky včetně návyků týkajících se etikety. Pro mnoho dětí je navíc školní oběd jediným teplým pokrmem v průběhu celého dne.

Hlavní město k dnešnímu dni eviduje bezmála osmdesát škol a školních zařízení, kterých by se mělo bezplatné stravování pro děti z rodin v hmotné nouzi od září tohoto roku opět týkat. Celkové náklady jsou odhadovány na přibližně šest milionů korun, celkem by mělo být prostřednictvím výzvy podpořeno v metropoli na 970 dětí a žáků.

„V porovnání s minulým rokem podpoříme o přibližně čtyřicet procent více dětí, přesto počítám s tím, že bude zapotřebí systém v dalších letech dále rozšiřovat, abychom skutečně všem dětem, které to potřebují, zdravý a chutný oběd dopřáli,“ dodává Ropková.