Zastupitelé nesouhlasí s výstavbu vysokopodlažních domů v Ďáblicích

18. září 2017
Sdílejte

Zastupitelstvo hlavního města Prahy projednalo minulý čtvrtek petici občanů Prahy, vyjadřující nesouhlas se záměrem společnosti CPI Real na výstavbu vysokopodlažních bytových domů na místě dnešních jednopodlažních objektů občanské vybavenosti na sídlišti Ďáblice. Poté, co vystoupilo několik místních občanů, schválili zastupitelé jednohlasně nesouhlas se záměrem výstavby.

„Pokud jde o samotný záměr společnosti CPI Real, považuji jej za nepřijatelný. Návrh narušuje urbanistickou koncepci sídliště Ďáblice a neodpovídá stabilizovanému území dle územního plánu. Rozumím proto obavám lidí, kteří na sídlišti bydlí a oceňuji jejich zájem o veřejný prostor v jejich okolí,“ říká Petra Kolínská, radní pro územní rozvoj

Podobu projektu, jak jej prezentuje investor na svém webu, odmítají nejen politici, ale i odborníci z Institutu plánování a rozvoje. Urbanistický celek sídliště Ďáblice je totiž hodnoceno jako jedno z nejcennějších u nás. Plánovanou výstavbou vysokopodlažních budov v místech nízkopodlažních objektů občanské vybavenosti by mohl být hrubě narušen koncept původního založení sídliště.

Dotčené pozemky se navíc dle územního plánu nalézají v tzv. stabilizovaném území. To znamená, že se předpokládá pouze zachování, dotvoření či rehabilitace stávající urbanistické struktury.

„V neposlední řadě není této nové kapacitní zástavbě přizpůsobena infrastruktura a vybavenost sídliště – doprava, kapacita školek a škol, zdravotní péče a dalších služeb,“ říká ředitel Institutu plánování a rozvoje, Ondřej Boháč.

„Jednání s investorem o zajištění příslušné infrastruktury a vybavenosti je v pravomoci městské části, která by měla v tomto směru aktivně působit. Je smutným faktem, že stávající objekty občanské vybavenosti jsou dlouhodobě neudržované. Jejich rekonstrukce je nutná, jistě je možné ji spojit s mírným navýšením podlažnosti,“ uzavírá Kolínská.